Utdrag ur N Georg Strömbergs “Anteckningar …”

1825-02-06                   Knutssalen: Concert till förmån för Förste Kammar Musicus

1825-02-07                   G. Mayer, som låter höra sig på Glasharmonica

1840-04-28             Knutssalen: Concert af Violoncellisten Ch. L. Kellerman

1840-10-11             Knutssalen: D:o

1841-06-27             Knutssalen: Musikalisk Soiré a la Francais. Rudolph Willners, pianist

1841-06-28             Knutssalen: Musikalisk Soiré. Andreas Gehrmann & O. Strandberg

1842-09-08             Knutssalen: Violoncellvirtuosen Andreas Gehrmann

1843-02-25             Ehuru Malmö Allehanda redan förut lemnat samma notis, få vi likväl på särskild begäran meddela musikens vänner den fägnande underrättelse att den utmärkte violoncellisten Kellermann i början av nästa månad här inträffar och gifver Concert.

1843-03-11             Norrmannen Georg Rostad, elev F Spohr och Ole Bull, ämnar vid genomresa till Wien gifva Concert här i staden.

1843-09-09             ”Jenny Lind gaf Concert här den 31 Augusti och den 2 September läste man i Berlingska Tidningen, som utgifves i Köpenhamn: Medan Mamsell Nissen i förrgårs afton hänryckte Köpenhamns publik, förtjustes man på andra sidan sundet af en annan svensk Philomele, Jenny Lind, Stockholms operas första sångerska, hvars sköna toner i Malmös S:t Knutssal hade ditlockat 600 åhörare. Då man vet att Jenny Lind ämnar besöka Köpenhamn, nära vi endast den innerliga önskan, att hon med sitt uppträde i Danmarks hufvudstad, vill gifva sångens älskare en härlig njutning.”

1846-06-22             Concert gifver undertecknad i Brunnsalongen å Möllevången. Johan Kullin. Pianist.

1849-03-19             Concert å härvarande theater. G. P. Möller. Violinist.

1850-01-30             Knutssalen: Johan Bromé

1850-02-22             Knutssalen: Concert af violinisten och kompositören H. C. Simonsen (Det offentliga musiklifvet i Malmö avbröts detta år av den härstädes härjande Kolerafarsoten, som vid sitt avstannande fram i november månad bland 1131 insjuknade visade 382 dödsfall.)

1851-11-27             Musikalisk Soirée å Theatern af familjen N. Thyboni.

1851-12-28             Concert å Theatern af L. Westerdahl. (Alla brukliga musikinstrument).

1852-03-25             Knutssalen: Concert af N. Johannowitz, violinist

1852-06-21             Knutssalen: Concert af Demoiselle Leocardie Berghnér med biträde af H:rr Faaborg och Glass

1852-07-02             Joseph Dente gifver concert å Mon-Bijou Theatersalong. Inträdesbiljetter à 32 sk. banco

1852-11-11             Concert å Herr Ficks salong af Jean Kullin

1853-04-05             Knutssalen: Musikalisk Soirée af P. E. Backman. Musikdirekteur vid Akad. Föreningen Lund

1853-07-05             Musikalisk Soirée gifves å Mon-Bijou. Karl Kempff

1854-09-14             Concert af violinvirtuosen Alexander Rancheraye

1854-11-06             Knutssalen: Concert af pianisten Oscar La Cienna     

1856-05-03             Knutssalen: Kellermann. Violoncellist

1856-08-10             Knutssalen: Vocal- och Instrumental-Concert af Fredrika Andrée och Joh. Nagel

1856-12-17             Knutssalen: Concert (Violinkvartetter etc. ). Hans Kullin.

1857-03-03             Alexander Rancheraye gifver Concert å Theatern i Malmö.

1857-08-05             Knutssalen: Johan Nagel och Oscar Arnoldson.

1857-12-15             Violinisten Maria Serato gifver Concert å härvarande Theater.

1858-11-17             Concert å Stadt Hamburgs Salong af Lindholm, pianist. Lindberg, violinist.

1859-10-18             Concert gifves å salen i Hotel ”Stadt Hamburg”. Jean Kullin.

1860-06-07             Knutssalen: Caroline Rüth, pianist

1860-08-04             Knutssalen: A. Randel. C. Nordqvist. A. Petersson. F. Book.

1860-08-15             Knutssalen: Nagel-Arnoldsson

1861-03-06             Knutssalen: Violoncellisten C. Kellerman

1861-04-14             Knutssalen: D:o

1861-06-12             Soirée å Theatern af Cellist Kellermann.

1861-10-08             Concert å Theatern af Gust. Stolpe, Director Musices från Stockholm

1862-04-14             Knutssalen: Concert af Syskonen Neruda

1862-04-15             Knutssalen: D:o

1862-05-22             Knutssalen: Concert (Piano och Terpodion) af Bröderna Buschmann från Hamburg

1862-07-20             Concert i Petri Kyrka af Anders Persson. Elev vid Kongl. Musik-Akad. 1:ste Violinist vid Mindre Theatern

1862-11-23             Knutssalen: Concert af Violinisterna Juliette (9 år gammal) och Julia (6 år gammal). Delepierre.

1862-11-25             Knutsalen: Delepierre.

1863-10-27             Knutssalen: Concert af Cellist Kellermann

1864-06-17             Instrumental-Konsert i Davidshall af Filip von Schantz

1864-06-19             D:o i Petri Kyrka

1864-06-19             D:o i Davidshall

1864-06-25             D:o i Davidshall

1864-06-27             D:o i Davidhall (Afskedskonsert)

1864-07-19             D:o i Davidshall

1864-08-12             Subskriberad Soirée för Kammarmusik. Fritz Söderman, J. von Eysden, G. Åhman, A. Laurell

1865-04-25             Konsert å Hotel Gustaf Adolf af Herr Münzer med Familj

1865-04-29             Violin- och Pianokonsert gifves å Hotell Svea af Louis Israeli

1865-10-21             Knutssalen: Konsert af Wilhelmina Neruda-Norman med biträde af sina syskon Maria och Franz

1867-0213              Miska Hauser gifver å Handtverksför:s Salong Musikalisk Soirée.

1867-02-17             Miska Hausers 2:dra och sista Konsert i Handtverksföreningens salong vid Adelgatan.

1867-02-26             Konsert i Handtverksföreningens salong av Pianisten Dr. Gustav Satter

1867-10-03             Musikalisk Aftonunderhållning af den berömda Miss Burkel, M:elle Josefina Jörgenson från Island, Violinisten Schytte och Pianisten Leser från Wien

1867-11-12             Konsert i Hotel Gust. Ad:s salong gifves af den blinde Professorn Sig. Giovanni Vailati från Mailand. Spelar Mandolin och Guitarr med en sträng.

1867-11-19             D:o

1868-03-03             Extra Föreställning å Hotel Fick af Violinisten Otto Sauermann med biträde af Sångerskan Fru Sauvlet, Cellisten Ring och Pianisten Löve

1868-03-07             Musikalisk Soirée å Hotel Fick, hvarje afton tills vidare, af Violinisten Sauermann m fl

1868-04-21             D:o gifva å Hotel Gust. Ad. En Serie Musikaliska Soiréer, med början den 21 ds.

1868-07-20             Davidshall. D:o tv.

1869-05-26             Hardanger-Víolinisten Christian Suckow gifver Konsert i Hotel Gust. Ad:s salong.

1869-06-30             Konsert i Frimurare-Logen. I. B. Sauvlet. Kongl. Kammarmusikus

1869-07-07             Konsert i Landstingssalen af Aug. Jahnkes Soloqvartett

1869-07-09             D:o

1869-07-10             Konsert i Landstingssalen af Fritz Arlberg, Maria Arlberg och Jakob Hägg. Neruda.

1870-05-19             Konsert i Hotel Sveas sal. Kaufmann, Cellist. Dahl, Dansk Hof-Pianist

1871-02-23             Fruntimmersqvartetten gifver Konsert å Hotel Kramers stora salong. Hilda Wideberg. Maria Pettersson. Amy Åberg. Vilh:a Söderlund.

1871-06-01             Konsert å Landstingssalen af Violinisten fru Smit-Bidö

1872-09-25             Svenska Damqvartetten konsert å Teatern. Hilda Wideberg. Aug:a Åberg. Maria Pettersson. Wilh:a Söderlund

1873-03-16             Adolf Sjödén, harpvirtuos. Konsert i Petri kyrka

1873-03-16             Pianisten Edmund Neupert. Konsert

1873-05-30             Amanda Maier. Konsert S:t Petri kyrka

1873-10-08             Svenska Damkvartetten. Konsert. Teatern

1875-11-04             Ole Bull. Avskedskonsert. Teatern

1875-12-11             Olufin Moe. Landstingssalen

1875-12-16             Professor Jos. Joachim. Teatern

1876-05-15             Henri Wieniawski, Rich. Henneberg. Teatern

1876-06-06             Robert Stella. Teatern

1878-05-13             Amanda Maier- Louise Pyk. Teatern

1878-05-15             R. de Stella. Afskedskonsert. Teatern

1878-06-02             D:o

1878-11-17             Fru Smedberg, Fröknarna Maier och Kjellander. S:t Petri kyrka

1879-06-19             Konsertprogram inneh. sonat af Beethoven m.m.. Rådhuset

1879-11-23             Louise Pyk- Amanda Maier. S:t Petri kyrka

1883-12-21             Soirée, pianokvartett, sång m.m. hos Frök. Nisbeth

1884-04-29             Louise Pyk med biträde af Stråkkvartett (C. Kempff, I. A. Cyrén, N. G. Strömberg, A. Meyer). Teatern

1884-10-14             Anna Lang (violin) m. fl. Rådhuset

1885-11-22             Fröken Öhrström, S. Smith. Rådhuset

1885-11-27             Sophi Meuter. Rådhuset

1886-02-16             Konsert till förmån för trädgårdsmäst. Pålssons enka. Medverkande: fruarne Qviding, Hegardt och Möller, fröknarne Falkman och Klein samt hrr. Kempff, Cyrén, Hasselqvist, Strömberg och Meyer (Mozarts G-mollkvintett) - Efter konserten inbjöds de medverkande till supé hos rådman Falkman.

1886-02-27             Nerudakvartetten (250 åhörare). Rådhuset. (Kvartetten m.fl. supé hos rådman Falkman)

1886-03-20             Nerudakvartetten. Rådhuset

1886-03-21             Bröderna Ysaye och S. Smith. Teatern

1886-03-25             D:o. S:t Petri kyrka

1886-03-27             D:o. Rådhuset

1886-12-14             Nerudakvartetten (240 åhörare). Rådhuset. (Kvartetten och ett stort sällskap supé hos rådman Falkman)

1887-02-05             Nerudakvartetten (Supé hos rådman Falkman). Rådhuset

1887-03-20             Parisertrion G. Levita, J. Wolff, S. Burger. Rådhuset

1888-02-14             Tor Aulin, Selma Ek, Emil Sjögren. Teatern

1888-10-18             Dr. Th. Hasselqvist föredrag om ”Det musikaliskt sköna”. Därpå sång av Sal. Smith och Schumanns pianokvintett. Rådhuset

1888-10-28             Konsert till förmån för ett blivande sjömanshem. S:t Petrikyrka. Nerudakvartetten; Schubert, Rubinstein, Mendelssohn, Haydn

1889-04-25             Dr. Th. Hasselqvist föredrag om Konstens tillämpning på musiken. Sång. Pianokvintett av Dvorak. Rådhuset

1891-11-17             Aron Hultgren, piano, kammarmusik, sång. Rådhuset

1892-04-28             Carl Kempff. Kammarmusik. Rådhuset

1894-04-04             Math. Taube, Aulin och Stenhammar. Rådhuset.

1894-10-24             Fru Margareta Stern, piano. Rådhuset

1894-11-12             Kammarmusik och sång. Brikollsalen

1895-01-30             Marteau, Holger Dahl.

1895-02-18             Aulin, Stenhammar, Vendela Sörensen. Rådhuset

1895-04-17             Wilma Norman-Neruda, Alfr. Roth. Rådhuset.

1896-03-03             Aulin. Stenhammar. Ester Sidner. Rådhuset.

1896-11-28             Marteau., Viardot och Valentin. Rådhuset.

1897-01-26             Aulinkvartetten och Stenhammar. Rådhuset.

1897-12-12             Ester Gadelius, Franz Neruda. S:t Petri kyrka.

1898-03-17             Willi Burmester. Rådhuset.

1899-12-05             Marteau, Gabriel Growliz. (pianist). Rådhuset.

1901-08-01             Nerudakvartetten, S. Smith. Rådhuset.

1902-02-06             Forsell, Aulin, Stenhammar. Rådhuset.

1902-03-15             Sperati, violinsolo, kvartett m.m. Brikollsalen

1902-04-15             Fröken Saga Söderbaum, violinsolo, sonater. Rådhuset.

1902-11-02             Brysselkvartetten: Franz Schörg , Hans Daucher, Paul Miry, Jacques Gaillard. Rådhuset

1902-11-08             Burmester. Rådhuset.

1902-12-06             Edouard Risler. Rådhuset.

1903-03-06             Lady Hallé, Leon Borvick. Rådhuset.

1903-10-15             Burmester. Rådhuset.

1903-10-30             Marteau, Max Behrens. Rådhuset

1903-11-23             Sarasate, Goldsmith. Rådhuset

1904-01-30             Brysselkvartetten. Rådhuset

1905-01-20             Mischa Elman, violin. Landstingssalen.

1905-01-27             Brysselkvartetten. Rådhuset

1905-11-09             Pragerkvartetten. Rådhuset

1905-12-11             D:o

1906-01-09             Brysselkvartetten. Hippodromen

1906-01-29             Eugen d’Albert. Rådhuset

1906-02-06             Saga Söderbaum, Fritsche, Hultgren, kammarmusik. Rådhuset

1906-02-22             Pragerkvartetten. Hippodromen

1906-04-27             Saga Söderbaum, Astrid Andersén, Anna Hegardt och Nils Brodén. Rådhuset.

1906-11-12             Reuter-Newstead. Violin och piano. Rådhuset

1907-02-12             Lady Hallé, Tor Aulin, Ellen Beck, A. Viklund m. fl. S:t Petri kyrka

1907-03-17                   Aulinkvartetten, Neruda, Smith. Hippodromen

1907-09-23                   Malmö Musikkonservatorium öppnat av G. Tronchi

Konservatoriet kom att under tiden 1908-1918 spela en viss roll i konsertlivet genom de regelbundna kammarmusikkonserter som konservatoriets lärare gav. Samtidigt kunde Malmö Kammarmusikförening dra nytta av lärarnas medverkan under samma tid. Efter­som konservatoriet inte annonserade lärarekonserterna i pressen, har N G Strömberg inte fört in uppgifter om dessa i sin förteckning. Den av mig företagna kompletteringen har gjorts enligt Gottardo Vecchis ”klippbok”. Detaljprogram återfinns under angivna data i kapitlet ”Malmö Musikkonservatoriums offentliga konserter”.

1907-10-16             Kjellström- Roth. Rådhuset

1907-11-21             Dressel-Fryer, sonatafton. Rådhuset

1908-01-26             Brysselkvartetten. Rådhuset

1908-10-11             Konsert av Lärare i Malmö Musikkonservatorium

1908-10-18             Kathleen Parlow, Charl. Keith. Violin-piano. Rådhuset

1908-10-21             Kjellström-Roth. Violin-piano. Hippodromen

1908-11-01             Konsert av lärarne i Malmö Musikkonservatorium

1908-11-30             Lärarekonsert. Konservatoriet

1908-12-08             Neruda, Aulin, Smith, Möller. Rådhuset

1908-12-18             Konsert. Konservatoriet

1909-01-25             Bröderna Ysaye, violin, piano, Rådhuset

1909-01-31             Konsert. Konservatoriet

1909-02-15             Bröderna Ysaye, violin, piano. Rådhuset

1909-02-16             Lärarekonsert. Konservatoriet

1909-03-16             Julius Ruthström. Hippodromen

1909-03-25             Lärarekonsert. Konservatoriet

1909-05-08             Beethoven-konsert. Konservatoriet

1909-09-25             Lärarekonsert. Konservatoriet

1909-10-21             Kjellström & Roth. Rådhuset

1909-10-24             Lärarekonsert. Konservatoriet

1909-11-14             Hartmann-Dorival, violin-piano. Hippodromen

1910-01-23             Brysselkvartetten. Rådhuset

1910-01-28             Aulinkvartetten & Sal. Smith. Rådhuset

1910-02-01             Brysselkvartetten. Rådhuset

1910-01-28             Stenhammar. Rådhuset

1910-04-12             Vecsey. Rådhuset

1910-10-16             Lärarekonsert. Konservatoriet

1910-10-18             Marteau-Stenhammar. Rådhuset

1910-10-27             Malmö Kammarmusikförenings 1:ste konsert. Turicchia. Malmström, Smith, Vecchi. Odd Fellow

1910-11-18             D:o 2. konsert. Turicchia, Malmström, W. Smith, S, Smith, Strömberg, Vecchi. Odd Fellow

1910-12-09             Lärarekonsert. Konservatoriet

1910-12-21             D:o 3:dje konsert (Turicchia, Maull, Malmström, Smith, Strömberg, Vecchi, Åberg). Odd Fellow

1911-01-08             Marteau. Aulan

1911-01-29             Brysselkvartetten. Rådhuset

1911-02-02             Kammarmusikföreningen. Mozart: str.-kvart. (Turicchia, Malmström, Strömberg, Vecchi). Beethoven: sonat appassionata (Heintze). Brahms: pianotrio (frök. Alma Falkman, Turicchia, Vecchi). Odd Fellow

1911-02-04             Vecsey. Rådhuset

1911-02-19             Lärarekonsert. Konservatoriet

1911-03-01             Kammarmusikföreningen. Smetana. Pianotrio: Schæffer, Turicchia, Vecchi, Dvorak, Stråkkvart. Mozart Clarinettkvintett. Galli, Malmström, Smith

1911-03-23             Lärarekonsert. Konservatoriet

1911-03-24             D:o. Konservatoriet

1911-03-29.            Kammarmusikföreningen. Konsert. Landstingssalen (Medv. A. Körling, S. Smith, Schæffer, Turicchia, Malmström, Vecchi).

1911-04-09             Lärarekonsert. Konservatoriet

1911-04-11             Kammarmusikföreningen: Str.-kvart.: (Turicchia, Smith, Strömberg, Vecchi). Sonat, violoncell-piano: Schæffer, Vecchi). Pianoseptett (Maria Törnblom, Maull, Smith, Strömberg, Vecchi, Lindelöf, Hallén).

1911-04-19             Str.-kvart.: (Turicchia, Smith, Nordqvist, Vecchi). Sonat: (Schæffer-Turicchia). Pianotrio: (Heintze, Turicchia, Vecchi)

1911-05-10             Schæffer-Turicchia, piano-violin, avskedskonsert. Rådhuset

1911-05-21             Lärarekonsert. Orgelinvigning. Konservatoriet

1911-11-05             D:o. Konservatoriet

1911-11-14             Kammarmusikföreningen. Beethoven. Septett: (Ballarini, Smith, Vecchi, Galli, Maestri, Mader, Simanek) m.m.

1911-11-28             Kammarmusikföreningen. Haydn. Str.-kvart. Boccherini, Stråkkvintett. Sång. (Ballarini, Malmström, W. Smith, S. Smith, Vecchi, H. Smith, Tronchi.)

1911-12-21             Kammarmusikföreningen: Mozart: Serenad för 2 oboer, 2 klarinetter, 2 horn, 2 fagotter: (Hrr. Sambucchi, Pazemann, Galli, Vanca, Mader, Brachmüller, Maestri, Berggren m.m.)

1912-01-21             Kammarmusikföreningen. Beethoven: pianotrio (Heintze, Ballarini, Vecchi). Rubinstein: Str.-kvart. (Ballarini, Malmström, Smith, Vecchi)

1912-02-04             Lärarekonsert. Konservatoriet

1912-02-07             Brüsselkvartetten. Rådhuset

1912-03-09             Kammarmusikföreningen. Haydn. Str.-kvart. (Ballarini, Smith, Arrhén, Neruda). Bach: Preludium, fuga för piano (Chr. Möller). Pianokvart. (Ballarini, Smith, Arrhén, Neruda).

1912-03-29             Kammarmusikföreningen. Sonat: Frök. Holmberg-Ballarini. Beethoven, Str.-kvintett (Ballarini, Malmström, Arrhén, Strömberg, Vecchi) m.m.

1912-04-30             Kammarmusikföreningen. Pianotrio (frök. Holmberg, Ballarini, Vecchi). Sonat (Heintze-Vecchi). Stråkkv. (Ballarini, Malmström, Smith, Vecchi).

1912-10-13             Hennebergkonsert, kammarmusik. Hippodromen

1912-10-17             Kammarmusikföreningen. Beethoven. Septett (2:dra gången). Sånger Beethoven: Fru Anna Hegardt, acc. frök. Alma Falkman. Pianotrio (Heintze, Ballarini, Vecchi).

1912-11-03             Lärarekonsert. Konservatoriet

1912-11-13             Kammarmusikföreningen. Beethoven, Sextett för 2 klarinetter, 2 horn, 2 fagotter (Galli, Ohlsson, Mader, Brachmüller, Maestri, Berggren) m.m.

1912-11-14             Vecsey. Rådhuset

1912-12-18             Kammarmusikföreningen. Mozart: Stråkkvintett (Ballarini, Malmström, Smith, Strömberg, Vecchi). Schumann: pianokvartett (Henneberg, Ballarini, Smith, Vecchi) m.m.

1913-01-19             Lärarekonsert. Konservatoriet

1913-01-29             Kammarmusikföreningen. Tschaikowski, pianotrio (Heintze, Ballarini, Vecchi). Pianostycken av Grieg.(Heintze). Stråkkvartett av Dvorak (2:dra gången).

1913-02-21             Kammarmusikföreningen. Henneberg, pianokvintett. Sång (S. Smith). Beethoven. Stråkkvartett.

1913-03-02             Sven Kjellström, konsert. Hippodromen

1913-03-09             Lärarekonsert. Konservatoriet

1913-03-17             Internationella Musiksällskapet. Konservatoriet

1913-03-18             Kammarmusikföreningen. Haydnafton: Str.-kvart. (Maull, Malmström, Strömberg, Åberg). Duett ur ”Skapelsen” (Fru Hegardt, Kapten Norrman). Pianotrio (Fru Clara Maull, hrr Maull och Åberg)

1913-04-20             Lärarekonsert. Konservatoriet

1913-04-23             Kammarmusikföreningen. Beethoven. Pianotrio (Heintze, Ballarini, Vecchi). Tschaikowski: Stråksextett(Ballarini, Malmström, Smith, Strömberg, Vecchi, Wolf).

1913-09-20             Marteaukvartetten. Rådhuset.

1913-10-05             Hennebergkonsert, kammarmusik. Hippodromen.

1913-10-26             Lärarekonsert. Konservatoriet.

1913-10-31             Kammarmusikföreningen. Solosång av S. Smith o. fru Malin Olsson-Johnson. Veracini: Sonat för violoncell-piano (Vecchi-Tronchi). Beethoven, pianotrio (Heintze, Smith, Vecchi).

1913-11-19             Beethoven: Septett, 3:dje gången, fru Olsson-Johnson, acc. Clara Maull. Stråkkvartett av Alex. Borodin.

1913-12-07             Hennebergkonsert. Kammarmusik. Hippodromen.

1913-12-17             Kammarmusikföreningen. Beethoven, sonat (Agda Holmberg-Ballarini). Sinding: pianostycken (Agda Holmberg). Beethoven: Stråkkvintett (Ballarini, Malmström, Smith, Strömberg, Vecchi).

1914-01-14             Kammarmusikföreningen. Franz Neruda, Chr. Möller och Sal. Smith, solo och ensemble.

1914-02-11             Brysselkvartetten. Rådhuset.

1914-02-25             Kammarmusikföreningen. Mendelssohn: Stråkoktett (Ballarini, Malmström, Hölén, T. Åberg, Smith, Strömberg, Vecchi, N. Åberg).

1914-03-14             Dansk Studentsång och kammarmusik å Handelsklubben.

1914-03-20             Kammarmusikföreningen. Berwald: Str.-kvartett (Maull, Charpentier, - - ). Brahms: Pianotrio (fru Dagmar Broman, Maull, Brodén). Sång: Fru Gareis-Malmström, acc. frök. Alma Falkman.

1914-04-25             Kammarmusikföreningen. Stråkkvintetter av Mozart och Mendelssohn. Nordberger, Tronchi, Smith, Zetterquist, S. Salomon).

1914-10-20             Kammarmusikföreningen. Beethoven. Septett (4:de gången). Sånger vid piano: Fru Margit Östberg, acc. fru Ina Lange. Stråkkvartett av Haydn (Ballarini, Malmström, Smith, Vecchi).

1914-11-11             Ensemble och solo: Neruda, Chr. Möller, Smith, Arrhén.

1915-01-19             Kammarmusikföreningen. Mozart. Divertimenti, 2 violiner, alt, 2 horn, cello och contrabas (Maull, Malmström, Smith, Mader, Brachmüller, Åberg, Simanek). Brahms: Trio för piano, violin och horn. (Professorskan Broman, Maull och Mader).

1915-02-21             Hennebergkonsert, kammarmusik. Hippodromen.

1915-02-26             Kammarmusikföreningen. Stråkkvintetter av Mozart och Rubinstein (Ballarini, Malmström, Smith, Strömberg, Vecchi). Sång av fröken Alma Lindberg, acc. av fröken Sigrid Miltopæus.

1915-03-31             Kammarmusikföreningen. Kvintetter av Schubert och Boccherini. (Ballarini, Malmström, Smith, Vecchi, Åberg).

1915-04-21             Kammarmusikföreningen. Stråkoktett av Mendelssohn. (Ballarini, Maull, Malmström, Niehoff, Smith, Strömberg, Vecchi, Åberg), Sång av Hansson-Örne och Salomon Smith

1915-10-10             Lärarekonsert. Konservatoriet.

1915-10-13             Kammarmusikföreningen. Stråkkvartett av Haydn. Sång av fru Anna Hegardt och S. Smith, acc. fru Agda Lindahl. Cesar Franck, Pianokvintett (Mellström, Ballarini, Malmström, Smith, Vecchi).

1915-11-09             Kammarmusikföreningen. Beethoven: Stråkkvart. (Maull, Charpentier, Smith, Brodén). Brahms: Pianokvart. (Professorskan Dagmar Broman).

1915-11-14             Lärarekonsert. Konservatoriet.

1915-12-16             Kammarmusikföreningen. Till minnet av Franz Neruda. (Chr. Möller, Smith, Nielsen, Arrhén, Hammerik).

1916-01-18             Kammarmusikföreningen. Pianotrio av Heintze och piano-kvart. av Beethoven (Heintze, Ballarini, Smith, Vecchi). Sång av fröken E. Faxe, acc. av fröken A. Falkman.

1916-02-16             Lärarekonsert. Konservatoriet.

1916-02-22             Kammarmusikföreningen. Schubert. Pianokvintett (Henneberg, Ballarini, Smith, Vecchi, Simanek). Sånger av fröken Lisa Nilsson. Str.-kvart. av Haydn.

1916-03-29             Kammarmusikföreningen. Norman och Brahms: Pianokvartetter. (Rasmuson, Smith, Arrhén, Schlesinger). Sång av Smith.

1916-04-26             Kammarmusikföreningen. Sonat för piano och violin av Brahms. Pianokvintett av Dvorak. (Professorskan Broman, Maull, Charpentier, Smith, Brodén). Henneberg: Duetter för sopran och bariton (Fru A. Hegardt och kapten A. Norrman).

1916-11-03             Kammarmusikföreningen. Smetana: Pianotrio (Professorskan Broman, Maull och Brodén). Schubert: Str.-kvart. (Maull, Malmström, Len. Smith, Brodén).

1916-11-30             Kammarmusikföreningen. Dittersdorf: Stråkkart. Mozart: Clarinettkvintett (Galli, Maull, W. Smith, N. Hansson och Brodén). Sång av frök. A. Lindberg, acc. frök. S, Miltopæus.

1916-12-16             Kammarmusikföreningen. Haydn. Stråkkvart. (Maull, Malmström, Strömberg, Bergelt). Solospel av ryske cellisten Salesski, vid flygeln Gunnar Mellström.

I fortsättningen är Strömbergs rapportering summarisk. Han noterar antalet kammarmu­sikkonserter utan att ange data. Han nämner inte lokala arrangemang men namnger främmande kända artister, som gästat Malmö.

1917                       Under detta år gavs i Malmö ett 50-tal konserter, varav 20 för orkester och 7 för kammarmusik. Bland gästande konstnärer må antecknas (...) violinmästarne Leopold von Auer Telmanyi samt den jämbördige pianisten Friedemann.

1918                       Antalet orkester- och kammarmusikkonserter ungefär som förra året. Konserterande främlingar: violin, Stephan Partos, C. Flesch och Telmanyi; piano Ervin Nyiregyhazy.

1918-03-06             Malmö-trion. Konservatoriet

1918-04-10             D:o. Konservatoriet

1919                       Detta år gavs 24 symfonikonserter, 14 Kammarmusikaftnar. Pianotrion Agnes Adler, Peter Möller och Louis Jensen. Herrar Flesch och Schnabel utförde i Knutssalen 23, 25 o. 29 april Beethovens samtliga violinsonater. London-stråkkvartetten; pianotrion Schnabel-Flesch-Becker; violin och pianoduon Vecsey-Meyer Radon; cellisten Földesy och violinisten Telmanyi uppträdde i Knutssalen.

1920                       Kammarmusikföreningen gav 7 konserter, Londonkvartetten 2 och Böhmenkvartetten 1. Med sonatspel, sång eller soli uppträdde Stenhammar-Busch; Ruthström-Mellström; Marteau-Stenhammar; Arnold Földesy, Mikael Press, Bronislav Hubermann (4 konserter) och Erna Rubinstein (3 konserter). (Maria) Törnblom-(Gerhard) Lundqvist gav sonatafton i Landstingssalen (25/3).

1921                       Sydsv. Kammarmusikföreningen gav 7 konserter å Rådhuset. Där uppträdde även Brysselkvartetten, Gunna Breuning-kvartetten, Anita von Hillern-Dunbar och Salomon Smith; Dresdener Blåskvintetten; Duesberg-Baranowski; Telmanyi; Press-Lundkvist-Dahlström samt von Pückler-Sal. Smith.

I samband med Kulturmässan i Malmö 7/6-12/6 gavs ett antal orkester- och kammar­musikkonserter, i de senare medverkade:

 

1921-06-08             Kjellströmkvartetten med Berwalds a-mollkvartett och Schuberts kvintett.

1921-06-11             Brahms: Sextett op 36, G-dur. Kjellströmskvartetten med biträde av prof. J. Ruthström och herr Erik Westberg. Marteau: Serenad Op 20. Blåsare ur Berliner Philharm Orkester; Stenhammar: Kvartett C-dur, Op 29.